apšikti


apšikti
apši̇̀kti vksm. Balañdžiai apši̇̀ko palángę.

.

Look at other dictionaries:

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsišikimas — apsišikìmas sm. (2); N → apšikti (refl.): 1. ^ Apsirikimas – ne vagystė, apsišikìmas – ne kiaulystė Slnt, End. 2. Kas tai per apsišikimas?! N(Rg). šikimas; apsišikimas; išsišikimas; nusišikimas; prišikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsišikioti — iter. apšikti 1 (refl.): Mažas vaikas apsišikiojęs Kvt. šikioti; apsišikioti; iššikioti; prišikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaikioti — Jnš, Als iter. dem. apšikti 1: I kas čia tus takus teip apšaikiojęs? Ms. Vištaliai lipinę apšaikiojo Kv. šaikioti; apšaikioti; iššaikioti; nušaikioti; pašaikioti; prišaikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikelioti — apšìkelioti iter. apšikti 1: Reiks kokią šikinyčią sukalt – patvartė visa apšìkeliota Skdt. šikelioti; apšikelioti; prišikelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikinti — apšìkinti Dr caus. apšikti 1: Apšìkysi [su arkliu] i nuvažiuosi – gausi pabaudos NmŽ. šikinti; apšikinti; iššikinti; nušikinti; pašikinti; peršikinti; prašikinti; sušikinti; užšikinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikinėti — iter. dem. apšikti 1: Apšikinėta visi patvoriai Vlkv. šikinėti; apšikinėti; pašikinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikti — iššìkti, ìššika (iššiñka), o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, KŽ tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikti — nušìkti, nùšika, o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, KŽ nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, KŽ: ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language